Бгн: 7 Май 2014
Башкысы I Cуроо-жооптор I Cайттын картасы I Байланыштар

Кыргыз Республикасынын Тышкы Иштер Министрлиги

 

Узор


Узор
 
Департамент консульской службы КР

 

Узор

Узор
Узор

Сайт гос.предприятия КыргызДипСервис


Узор
Узор
КР ТИМдин координациялоочу ролу жннд жарлыгы
Бишкек шаары, кмт й
2005-жылдын 14-ноябры ПЖ N 543

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН ЖАРЛЫГЫ

Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги
жана Кыргыз Республикасынын бирдикт тышкы саясатын
жргздг анын координациялоочу ролун кчт
жннд

Караыз:
Кыргыз Республикасынын кмтнн 2005-жылдын 23-декабрындагы N 609 "Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги жннд" токтому

(Кыргыз Республикасынын Президентинин
2005-жылдын 30-ноябрындагы ПЖ N 607 Жарлыгынын
редакциясына ылайык)

Тышкы саясий иштин натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча 2005-жылдын 15-октябрындагы республикалык кеешмеде коюлган милдеттерге ылайык, ошондой эле "Кыргыз Республикасынын дипломатиялык кызматы жннд" Кыргыз Республикасынын 2002-жылдын 25-июлундагы N 131 Мыйзамына ылайык жана эларалык аренада Кыргыз Республикасынын бирдикт тышкы саясий багытын жргзд Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин координациялоочу ролун кчт максатында токтом кылам:
1. Тышкы саясий багытты турмушка ашырууда Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги Кыргыз Республикасынын тышкы саясатынын бирдиктлгн камсыз кылуу жана эларалык милдеттенмелерин толук клмд аткаруу максатында эларалык иш маселелери жагынан аткаруу жана мыйзам чыгаруу бийлик органдарын координациялоону жана зара аракеттенишин камсыз кылсын.
Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин структурасында Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги чет мамлекеттер жана эларалык уюмдар менен мамилелер жагынан Кыргыз Республикасынын эларалык милдеттенмелеринин аткарылышына контролдук кыла турган башкы орган болуп санала тургандыгы белгиленсин.
2. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигине Кыргыз Республикасынын тышкы экономикалык саясатын турмушка ашырууда мамлекеттик органдарга жана экономикалык субъекттерге кмк крст боюнча функциялар жктлсн.
Республиканын министрликтери, ведомстволору, жергиликт мамлекеттик администрациялары (мамлекеттер аралык мааниге ээ болгон) маанил ишчаралар тууралу дайыма маалымдап турсун.
3. Кыргыз Республикасынын тышкы саясий жана тышкы экономикалык таламдарына тиешел, анын ичинде чет лклк делегацияларды, мамлекеттик органдарды Кыргыз Республикасына чакыруу, Кыргыз Республикасынын сйлшлрн жргз жана эларалык келишимдерин, анын ичинде ведомстволор аралык мнздг келишимдерин тз жннд сунуштарды мамлекеттик органдар Кыргыз Республикасынын Президентине жана Кыргыз Республикасынын кмтн сунуш кылганга чейин милдетт тартипте Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги менен макулдашат.
4. Мамлекеттин тышкы саясатынын маселелери боюнча расмий билдирлр жана демилгелер менен Кыргыз Республикасынын Президенти, Кыргыз Республикасынын Премьер-министри жана Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министри, ошондой эле алардын тиешел тапшырмасы боюнча башка адамдар чыга тургандыгы белгиленсин. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын кызмат адамдары айрым тышкы саясий маселелерди козгогон билдирлр менен белгиленген тартипте бекитилген, Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги менен макулдашылган позицияларда гана чыга алат.
Тышкы саясий мнздг расмий маалыматты Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин басмасз катчылары, Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин басмасз кызматы жарыя кылат.
5. Кыргыз Республикасынын чет мамлекеттердеги дипломатиялык клчлктрнн жана консулдук мекемелеринин башчылары здр жргн мамлекеттерде Кыргыз Республикасынын бирдикт тышкы саясий багытын макулдашып жргзн камсыз кылсын жана бул максатта з турган мамлекетте Кыргыз Республикасынын башка кызмат адамдарынын ишин координациялоону жзг ашырсын.
Крстлгн клчлктрдн жетекчилери з ишин белгиленген тартипте элчи (Элчилик жок болгон учурда Башкы консул) менен макулдашууга, элчи ыйгарым укуктарын жзг ашырып жаткан учурда ага кмк крстг, знн иши жннд маалымдоого милдетт.
6. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги:
- Кыргыз Республикасынын тышкы саясий багытын жзг ашыруу маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарына жана жергиликт залдынча башкаруу органдарына расмий тшндрлрд жана сунуштарды берип турсун;.
- Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин структураларынын жана кызмат адамдарынын ушул Жарлыкта белгиленген тартиптин бузулушуна алып келген аракеттери жннд Кыргыз Республикасынын Президентине билдирип турсун.
7. (Кыргыз Республикасынын Президентинин 2005-жылдын 30-ноябрындагы ПЖ N 607 Жарлыгына ылайык кчн жоготту)
8. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин кызматкерлеринин кызматтык айлык акылары тиркемеге ылайык белгиленсин.
9. Кыргыз Республикасынын кмт:
- ушул Жарлыктын 7-пунктун эске алуу менен Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин структурасын кайра карап чыксын;
- Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин ушул Жарлыкта аныкталган статусуна жана ыйгарым укуктарына таянуу менен анын финансылык, материалдык-техникалык жана башка маселелерин зарылчылыкка жараша оперативд чечсин;
- Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги жана анын мекемелери консулдук кызмат крсткндг чн акы алуудан келип тшкн бардык каражаттарды алардын материалдык-техникалык базасын чыдоого жана кеейтг жумшасын;
- з чечимдерин ушул Жарлыкка ылайык келтирсин.
10. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги:
Кыргыз Республикасынын учурдагы муктаждыктарын жана стратегиялык таламдарын эске алуу менен ткн жылдардын тажрыйбасын жалпылаган жана жаы милдеттерди аныктаган мамлекеттин тышкы саясатынын Концепциясынын долбоорун иштеп чыксын жана Кыргыз Республикасынын Президентинин кароосуна киргизсин.
11. "Кыргыз Республикасынын бирдикт тышкы саясий багытын жргзд Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин координациялоочу ролу жннд" Президенттин 1997-жылдын 15-сентябрындагы N 253 Указы кчн жоготту деп табылсын.
12. Бул Жарлыктын аткарылышына контролдук кылуу милдети Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик катчысына жктлсн.
13. Бул Жарлык кол коюлган кндн тартып кчн кирет.

Кыргыз Республикасынын Президенти К.Бакиев
 
ММК чагылдыруулар

Узор

Узор

Ишеним телефондору

КР Консулдук кызмат департаментинин жана Консулдук кызмат департаментинин консулдук иштер боюнча блмнн чет лклрдг клчлктрнн ишеним телефондору

Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин 2013-жылдын тртнч кварталындагы жарандардын кайрылууларын кароонун жыйынтыгы тууралу маалымат.


Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин 2012-жылдын биринчи кварталындагы жарандардын кайрылууларын кароонун жыйынтыгы тууралу маалымат

КР ТИМ кайрылуулар жана арыздар боюнча маалымат

Антикорр
Урматтуу Жарандар!

Коррупциялык схемалар жана крнштр боюнча
Кыргыз Республикасынын кмтнн Аппаратына кайрылсаыз болот

КР кмтнн Коррупцияга каршы сайтынын дареги:

WWW.ANTICORR.GOV.KG

КР кмтнн Аппаратынын ишеним телефону:

(+996-312) 625-385 (9:00-дн 18:00-г чейин, иш кндр)


Дйнлк убакыт

Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Маалымат борбору © 2007-2013
ITEG.kg сайтынын иштелмеси

hack haberleri beyaz apkal hacker porno porno izle hd porno hd porno izle brazzers porno babes porno x-art porno